Агаарын тээрээр ачаа явуулахдаа анхаарах зүйлсийн жагсаалт

Агаарын тээрээр ачаа явуулахдаа анхаарах зүйлсийн жагсаалт

Агаарын тээврийн хяналт шалгалт нарийн чанга, хатуу гэдгийг бид бүгд мэдэх билээ. Хэрвээ та анх удаа агаарын тээврээр ачаа тээвэрлэх гэж байгаа бол дараах 6 зүйлсийг анхаараарай.

1.  Ачааны дагалдах бичиг баримт

Үүнд:

•    Гэрээ, Invoice/Нэхэмжлэл/, Packing list/Ачаанд байгаа эд зүйлсийн жагсаалт/ – тус бүр 2 хувь байх,
•    Барааны Гарал Үүслийн Гэрчилгээ -/ МҮХАҮТанхмаас авах/
•    Чанарын Гэрчилгээ / СХЗҮТөвөөс авах /
•    Тухайн бараанаас хамаарч болох холбогдох зөвшөөрлүүд: Мал эмнэлэг, Эрүүл Ахуй, Мэргэжлийн Хяналтын Алба гэх мэт…

2.  Хувийн ачаа

•    Ачаа илгээгчийн иргэний үнэмлэх
•    Ачаа илгээгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр / Гадаадын иргэнд хамаарахгүй/

3.  Ачааны жагсаалтыг нэг бүрчлэн бичсэн /Packing list/

4.  Ачааны баглаа боодлыг тээвэрлэлтийн явцад эвдэрч, гэмтэхээргүй бүтэн хийсэн

air shipment cargo зурган илэрцүүд

5.  Аюултай ачаа, амархан муудах зэрэг барааг үнэн зөвөөр мэдүүлсэн

6.  Хүлээн авагчийн хаяг болон холбоо барих утсыг бүрэн гүйцэд бичсэн


 

Хэрвээ та дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхэд төвөгтэй эсвэл боломжгүй бол бидэнтэй холбогдоно уу!!!

Танд амжилт хүсье.