Үйлчилгээ | Asian Way

Үйлчилгээ

ХОЛИМОГ ТЭЭВЭР

ХОЛИМОГ ТЭЭВЭР

Холимог тээвэр Далайд гарцгүй Монгол улсын хувьд гуравдагч орны тээвэрлэлтийг холимог тээврийн шийдлүүдээр түлхүү хийдэг. Худалдагч, худалдан...

AГААРЫН ТЭЭВЭР

AГААРЫН ТЭЭВЭР

Агаарын тээврийн үйлчилгээ Бид  олон улсын сүлжээгээрээ дамжуулан агаарын тээврийн үйлчилгээг хэрэглэгчиддээ санал болгож байна. Үүнд:   Төрөл...

БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД 

БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД 

Азийн зам компани нь танд гадаад худалдаа түүний гэрээ, хэлцэл, захиалга хийж эхлэхээс таны ачаа гарт тань хүртлэх бүх хугацаанд бичиг баримт...