Blog | Asian Way - Page 4

Blog

Транзит тээвэр гэж юу бэ?

Транзит тээвэр гэж юу бэ?

Транзит тээвэр буюу дамжин өнгөрөх тээвэр гэдэг үгийн дор монгол улсын хилийг нэвтрэн монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин гуравдагч оронд хийгдэх...

Логистик гэж юу бэ?

Логистик гэж юу бэ?

Логистик нь тодорхой эд бараагаар хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангахад хэлхээ үүсгээд зогсохгүй тухайн хэрэглэгч захиалагчид үйлчилгээ үзүүлдэг...