ЗАХИАЛГА ӨГӨХ | Asian Way

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ

[]
1 Step 1
1. Ачааны талаарх мэдээлэл
Ачааны нэр *your full name
БТКУС/ГНГ код/HS codeyour full name
Тээвэрлэгчид анхааруулах зүйл байгаа эсэхyour full name
2. Баглаа боодлын тодорхойлолт
Уртyour full name
Өргөнyour full name
Өндөрyour full name
Жинyour full name
Тоо ширхэгyour full name
3. Тээврийн мэдээлэл
4. Ачааг татах газрын мэдээлэл
Ачигдах улсmore details
0 /
Өртөө боомтmore details
0 /
5. Ачааг хүргэх газрын мэдээлэл
Хүргэх улсmore details
0 /
Өртөө боомтmore details
0 /
6. Нэмэлт үйлчилгээ авах эсэх
pick one!
7. Захиалагчийн мэдээлэл
Байгууллагын нэр/Захиалагчийн нэр *:your full name
Утасны дугаар *:your full name
И-мэйл хаяг*:your full name
Тэмдэглэгээ :more details
0 /
Previous
Next
powered by FormCraft